UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - TIN CẬY - GIÁ CẢ HỢP LÝ

Day: March 30, 2018

Túi ghép Màng Ngọc

View more

Túi bao bì thương mại

View more

Màng phủ nông nghiệp

MÀNG PHỦ LUỐNG CAM Tác dụng Vì lợi ích kinh tế, nên những nhà vườn cam hiện nay đã áp dụng công nghệ màng phủ luống cam để tạo ra những luống cam xoàn mùa nghịch. Kỹ thuật xử lý cho trái mùa nghịch cho giá trị kinh tế cao hơn so với cam mùa […] View more

Túi bao bì Thanh Long

View more